Xe Mitsubishi

Sort by:
Động cơ
1.5 Xăng Mivec
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động 4 cấp
Dẫn động
Cầu trước - FWD
View more
Giá 1 079 Triệu
Giá KM 988 Triệu
Động cơ
2.4L Xăng Mivec
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động CVT
Dẫn động
Hai cầu - 4WD
View more
Giá 939 Triệu
Giá KM 853 Triệu
Động cơ
2.0L Xăng Mivec
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động CVT
Dẫn động
Cầu trước - FWD
View more
Động cơ
3.0L Xăng Mivec
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động 8 cấp
Dẫn động
Cầu sau - RWD
View more
Giá KM 887 Triệu
Động cơ
2.4L Diesel Mivec - Dầu
Loại nhiên liệu
Diesel
Hộp số
Số sàn 6 cấp
Dẫn động
Cầu sau - RWD
View more
Động cơ
1.5L MIVEC
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Số sàn 5 cấp
Dẫn động
Cầu trước - FWD
View more
Động cơ
1.5L MIVEC
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động 4 cấp
Dẫn động
Cầu trước - FWD
View more
Động cơ
3.0L Xăng Mivec
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động 8 cấp
Dẫn động
Cầu sau - RWD
View more
Động cơ
3.0L Xăng Mivec
Loại nhiên liệu
Gasoline
Hộp số
Tự động 8 cấp
Dẫn động
Hai cầu - 4WD
View more